วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
21มิ.ย.59
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 258/2559 MoU โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED)
ทำเนียบรัฐบาล – พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีล
53180-ไม่มีผลโหวต-
19มิ.ย.59
ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ผนึกความร่วมมือสานพลังประชารัฐ
ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ผนึกความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษ
23010-ไม่มีผลโหวต-
19มิ.ย.59
โครงการโรงเรียนประชารัฐ
“โครงการโรงเรียนประชารัฐ” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายการขับเคลื
317140-ไม่มีผลโหวต-
19มิ.ย.59
ศธ.สานพลัง รัฐ-เอกชน ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศนโยบายการขับเคลื่อ
11330-ไม่มีผลโหวต-
19มิ.ย.59
แนวทางดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) เป็นป
22150-ไม่มีผลโหวต-
19มิ.ย.59
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้นโยบายแก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้นโยบายแก่ผ
9590-ไม่มีผลโหวต-
19มิ.ย.59
ประชุมชี้แจงโครงการโรงเรียนประชารัฐ
"โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ" จัดการปร
14750-ไม่มีผลโหวต-
18มิ.ย.59
โรงเรียนประชารัฐ
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้นโยบายแก่ผ
48010-ไม่มีผลโหวต-