30 มิ.ย. 2559: รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม เปิด (740) ครั้ง ว่าที่ร.ท.เสน่ห์
  19 มิ.ย. 2559: รายงานผการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนประชารัฐ (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2559) เปิด (658) ครั้ง ทองคำ
  19 มิ.ย. 2559: ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ผนึกความร่วมมือสานพลังประชารัฐ เปิด (518) ครั้ง ทองคำ
  19 มิ.ย. 2559: โครงการโรงเรียนประชารัฐ เปิด (902) ครั้ง ทองคำ
เลือกหมวดหนังสือ :     

 จำนวนผู้เยี่ยมชม

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today 438
Online 1
Hit 396452

Contact Info

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

  • อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ชั้น 10
    ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทร์เกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  • Tel : 02-288-5888 Fax : 02-288-5888 e-mail : pracharathschool@gmail.com
Follow Us :