กำลังโหลดข้อมูล...

ตัวเลือกการค้นหา
ผลการค้นหา 4,823 โรงเรียน
Rank โรงเรียน จังหวัด คะแนน O-NET KPIs Partner Phase
ป.6 ม.3 ม.6 ผู้เรียน ส่วนร่วม ผู้สอน หลักสูตร พื้นฐาน ภาพรวม
1 บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์) นครราชสีมา 61.35 - - 2.33 0.63 1.11 2.17 4.00 2.81 CPF Phase 1
2 ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง น่าน 57.25 - - 2.05 1.25 1.58 3.00 4.00 2.64 TRUE Phase 1
3 บ้านดอนแก้ว น่าน 57.14 - - 1.90 1.25 1.69 3.35 4.00 2.52 TRUE Phase 1
4 วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ พัทลุง 56.74 - - 1.70 1.25 1.34 3.80 4.00 2.32 CP ALL Phase 1
5 บ้านหนองหินโคน นครราชสีมา 55.54 - - 1.73 1.25 1.11 1.81 4.00 2.22 CPF Phase 1
6 บ้านควนดินแดง พัทลุง 54.12 - - 1.48 1.25 1.75 5.00 4.00 2.20 OBEC Phase 1
7 วัดควนแพรกหา พัทลุง 56.77 - - 1.56 1.03 1.48 4.00 4.00 2.19 OBEC Phase 1
8 บ้านร้อง น่าน 55.21 - - 1.51 1.22 1.75 2.43 5.00 2.13 TRUE Phase 1
9 บ้านหนองรี กาญจนบุรี 54.28 - - 1.49 1.25 1.43 3.84 4.00 2.12 TRUE Phase 1
10 เจียรวนนท์อุทิศ 2 นครราชสีมา 32.39 - - 2.03 2.54 1.02 1.54 3.86 2.10 TRUE Phase 1
11 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สกลนคร 52.66 36.61 - 1.40 1.25 1.75 4.20 4.00 2.07 OBEC Phase 1
12 วัดศรีบังวัน ลำพูน 57.12 - - 1.89 0.00 0.00 2.17 0.00 2.02 TRUE Phase 1
13 บ้านร่องแมด พะเยา 55.09 - - 1.37 0.75 0.82 2.67 5.00 1.93 TRUE Phase 1
14 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) กาญจนบุรี 58.25 - - 1.88 0.00 0.00 0.00 0.00 1.88 SCG Phase 1
15 แม่มอกวิทยา ลำปาง 55.51 38.50 - 1.73 0.00 0.00 2.38 0.00 1.88 TRUE Phase 1
16 วัดโคกโพธิกุญชร ลพบุรี 53.96 - - 1.32 1.25 1.28 1.94 4.00 1.83 TRUE Phase 1
17 อนุบาลบ่อพลอย กาญจนบุรี 51.63 - - 1.10 1.25 1.69 3.91 4.00 1.75 OBEC Phase 1
18 บ้านซอยสองฯ จันทบุรี 51.44 - - 1.14 1.25 1.28 3.50 4.00 1.74 TRUE Phase 1
19 บ้านหลวง เชียงราย 52.23 - - 1.18 1.25 1.28 2.61 4.00 1.73 TRUE Phase 1
20 บ้านท่าโพธิ์ สงขลา 51.63 - - 1.16 1.25 1.40 2.75 4.00 1.72 TRUE Phase 1