กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

พนันศักดิ์ สุวรรณพุ่ม

รหัสพนักงาน
: 01012609
บรัษัท
: TRUE
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน จังหวัด
1 1014310196 วัดทำเลไทยโปรดสัตว์ พระนครศรีอยุธยา
2 1014310335 วัดบ้านแพน พระนครศรีอยุธยา
3 1014310236 วัดโคกทอง (บวรวิทยา) พระนครศรีอยุธยา