กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

พนัดดา สืบพรหม

รหัสพนักงาน
: 01012541
บรัษัท
: TRUE
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน จังหวัด
1 1040050207 บ้านแท่น ขอนแก่น
2 1040050381 บ้านป่างิ้วหนองฮี ขอนแก่น
3 1040051046 บ้านโคกสำราญ ขอนแก่น