กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

ยิ่งลักษณ์ สุวรรณนภาศรี

รหัสพนักงาน
: 01006045
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ รหัส ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ครู นักเรียน ห้องเรียน ระดับ คะแนน ONET งบประมาณ สถานะ ICT Talent KPI บริษัท SP
1 1019600006 วัดหนองยาวสูง อ.เมืองสระบุรี
จ.สระบุรี
8 128 8 ประถม 42.56 100,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 91 / 105 TRUE ยิ่งลักษณ์
สุวรรณนภาศรี
2 1019600048 บ้านหินซ้อน อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี
13 146 11 ขยายโอกาส 39.64 50,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 8 / 105 TRUE ยิ่งลักษณ์
สุวรรณนภาศรี
3 1019600002 วัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) อ.เมืองสระบุรี
จ.สระบุรี
9 213 11 ขยายโอกาส 39.59 100,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 87 / 105 TRUE ยิ่งลักษณ์
สุวรรณนภาศรี