กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

นายคมกริช มีระหันนอก

รหัสพนักงาน
: 01004266
บรัษัท
: TRUE
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน จังหวัด
1 1018090132 วัดนมโฑ (สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) ชัยนาท
2 1018090092 วัดท่ากระแส ชัยนาท
3 1018090083 วัดโพธิ์งาม ชัยนาท