กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์อบรม 4 หลักสูตรเด็ด แก่โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี

18 - 19 ธันวาคม 2564 - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในองค์กรผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี  ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ในหัวข้อ แบ่งปัน 4 หลักสูตรเด็ด ทำจริงได้ ค้าขายดี ประกอบด้วย หลักสูตรซาลาเปาไส้หมูแดง แหนมตุ้มจิ๋ว คัพเค้กกล้วยหอม และสาคูไส้หมู โดยมีโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 22 แห่ง คุณครู 44 คน และนักเรียน 110 คน

ทั้งนี้ เป้าหมายของการจัดกิจกรรมนี้ เพื่อช่วยส่งเสริมทักษะอาชีพ การต่อยอดผลิตภัณฑ์ การแปรรูปสินค้า และการคำนวณต้นทุน/กำไร ให้น้อง ๆ นักเรียนได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

#CONNEXTEDfoundation #CONNEXTED

#มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี #โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี #ThaiBev

 

Tags