กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มทรู จัดประชุมออนไลน์

“แนะนำสื่อ และโครงการ เพื่อสนับสนุนโรงเรียน สำหรับปีการศึกษา 2564”

ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา จากโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ในช่วงเดือนตุลาคม 2564

15 พ.ย. 64 - มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มทรู จัดประชุมออนไลน์ “แนะนำสื่อ และโครงการ เพื่อสนับสนุนโรงเรียน สำหรับปีการศึกษา 2564” ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา จากโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ในช่วงเดือนตุลาคม 2564

โดยการประชุมประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งนี้ นำโดย คุณกรกช นาวานุเคราะห์ รองผู้อำนวยด้านการศึกษา มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี พร้อมด้วยคณะทำงานจากมูลนิธิ ฯ ร่วมชี้แจงข้อมูลดังนี้

  1. กล่าวต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ในช่วงเดือนตุลาคม 2564 และแนะนำคณะทำงานจากมูลนิธิ ฯ พร้อมกล่าวภาพรวมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ตาม 5 ยุทธศาสร์หลักของมูลนิธิฯ ที่ผ่านมา รวมถึงการดำเนินงานคณะทำงาน ภาครัฐและเอกชน
  2. แนะนำระบบ สื่อ และโครงการ เพื่อให้โรงเรียนนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนสอนในโรงเรียนได้ อาทิ
  • แนะนำการกรอกข้อมูล School Management System
  • แนะนำสื่อ และแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ VLERAN
  • แนะนำการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา การเข้าถึงคลังข้อสอบ คลังบทเรียน และระบบติวข้อสอบออนไลน์
  • แนะนำการระดุมทุนเพื่อการศึกษา หรือ Crowdfunding

และในโอกาสนี้ นายพิชิต แช่มชื่น ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง จ.กำแพงเพชร มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกล่าวถึงผลลัพธ์เกี่ยวกับระบบ และสื่อที่ได้รับจากมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มทรู นำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภายในโรงเรียน พร้อมขอบคุณกลุ่มทรู ที่ทำให้เด็ก ๆ ในโรงเรียนได้ใช้สื่อการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาการเรียนได้ดีขึ้นเป็นอย่างมาก

การประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของทางมูลนิธิฯ แล้ว ผู้บริหารทุกท่านยังร่วมตอบคำถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาและการนำสื่อ ICT ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้คณะทำงานฯ จะดำเนินการนัดหมายการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จากโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มทรู ทั้ง 1,035 โรงเรียน ในลำดับต่อไปอีกครั้ง

#มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี  #CONNEXTED #TRUECONNEXTED #True

#อบรมออนไลน์ #โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี

 

Tags