กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มทรู เดินหน้าจัดอบรมออนไลน์ นวัตกรรมการ เรียนรู้ในทุกมิติการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ตามโครงการแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

26 - 28 ต.ค. 2564 - มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มทรู เดินหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้จัดอบรมออนไลน์ หัวข้อ “นวัตกรรมการ เรียนรู้ในทุกมิติการศึกษาอย่างสร้างสรรค์” ตามโครงการแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

การจัดอบรมครั้งนี้ เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตร Computing Science Genius, English Genius และ Robotics Genius โดยจัดอบรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ True VROOM และ VLEARN ให้แก่กลุ่มโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ที่ขอแผนพัฒนาโรงเรียนด้านแผนวิชาการและสื่อการสอน ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มทรูยังได้มีการจัดอบรมออนไลน์ Digital Classroom ให้กับโรงเรียนในความดูแลแล้ว 1,067 โรงเรียนทั่วประเทศ

การจัดอบรมออนไลน์ หัวข้อ “นวัตกรรมการ เรียนรู้ในทุกมิติการศึกษาอย่างสร้างสรรค์”  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นำโดย คุณกรกช นาวานุเคราะห์ รองผู้อำนวยด้านการศึกษา มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี กล่าวเปิดการอบรมและกล่าวภาพรวมการดำเนินงานตาม 5 ยุทธศาสตร์หลักของมูลนิธิฯ พร้อมด้วย คุณอนุสรณ์ ดำรงธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการศึกษา บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวภาพรวมของหลักสูตร พร้อมด้วยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมชี้แจงแนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอน และวิธีการใช้สื่อการสอนต่างๆ เพื่อให้โรงเรียนสามารถนำความรู้ไปบริหารจัดการการเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน

และนอกจากคุณครูผู้สอนของโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ที่เข้าร่วมอบรมแล้ว ยังมีผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent) เข้าร่วมในการอบรม เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้กับคุณครู  และยังมีการเปิดเวทีสนทนา เพื่อให้โรงเรียนสามารถแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กัน โดยหลังจากจบการอบรมทางมูลนิธิฯ และคณะวิทยากรจะมีการดำเนินการติดตาม พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาในการนำหลักสูตรต่าง ๆ ที่อบรมไปใช้ต่อไป

 

#มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี  #CONNEXTED #TRUECONNEXTED #อบรมออนไลน์

#โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี

 

Tags