กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

ซีพี ออลล์ จัดการประชุมออนไลน์ มุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนต้นแบบ (School Model) ที่สมบูรณ์

วันที่ 19-20 ตุลาคม 2564 ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED Foundation) สำนักกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นำโดยคุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ซีพี ออลล์  อาจารย์ ดร.หม่อมหลวงสรสิริ วรวรรณ คณบดีคณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ร่วมประชุมออนไลน์กับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะอาจารย์ จากกลุ่มโรงเรียนต้นแบบ (School Model) จำนวน 16​ โรงเรียน โดยมีจุดประสงค์เพื่อชี้แจงในถึงแนวทางการดำเนินโครงการให้ไปสู่โรงเรียนต้นแบบที่สมบูรณ์​พร้อมยกระดับ ส่งเสริมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางแพลตฟอร์ม  Google Meet

สำหรับโรงเรียนต้นแบบ (School Model) ทางคณะทำงานฯ ได้คัดเลือกโรงเรียนในโครงการสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ที่สามารถดำเนินการโครงการได้อย่างยอดเยี่ยม มาต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ พร้อมเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ ได้มาศึกษาดูงาน โดยมีโครงการที่น่าสนใจจากหลายสาขาอาชีพ เช่น  "Aquaponic Project" ของโรงเรียนวัดบ้านอ้อ จ.พระนครศรีอยุธยา, โครงการศูนย์การเรียนรู้ช่างเชื่อมไฟฟ้า สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ของวัดแหลมโตนด จ.พัทลุง หรือ "นาฎมวยไทย ก้าวไกลสู่สากล" ของ รร.วัดน้ำพุ จ.ราชบุรี ฯลฯ เป็นต้น

แม้จะอยู่ในท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 โลกสู่ยุค New Normal เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน ทุกภาคส่วนยิ่งต้องให้ความสำคัญที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาไทยให้เท่าทันโลก ซีพี ออลล์ ในบทบาทที่เป็นส่วนหนึ่งของภาคเอกชนผู้สนับสนุน​โครงการมาแต่แรกเริ่ม มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมผลักดันและพัฒนาวงการการศึกษาไทย สร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาให้ไทยเป็นประเทศชั้นนำของโลกในอนาคตต่อไป

 

Tags