กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี จัดการประชุมออนไลน์เตรียมความพร้อม Notebook for Education เพื่อรับการระดมทุนเพื่อการศึกษา CONNEXT ED Crowdfunding ประจำปี 2564

13 สิงหาคม 2564 – มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี จัดการประชุมออนไลน์เตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ดูแลโครงการของโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการ Notebook for Education เพื่อรับการระดมทุนเพื่อการศึกษา CONNEXT ED Crowdfunding ประจำปี 2564 สำหรับจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้ครูและนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

โดยมี คุณกรกช นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี พร้อมด้วยคณะทำงานจากมูลนิธิ ฯ ร่วมชี้แจงข้อมูลดังนี้

1. ภาพรวมการขับเคลื่อนตาม 5 ยุทธศาสตร์หลักของมูลนิธิฯ และแนวทางการดำเนินงานปีการศึกษา 2564

2. ชี้แจงกระบวนการคัดเลือกแผน ซึ่งได้รับความร่วมมือในการพิจารณาแผนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

3. ชี้แจงการดำเนินงานของโรงเรียนทั้งก่อนการระดมทุน ระหว่างการระดมทุน และหลังการระดมทุน

4. ตอบคำถามและแนะนำการดำเนินงานเกี่ยวกับการระดมทุนให้กับโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี

5. แนะนำช่องทางการรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ต่างๆ จากมูลนิธิฯ

ทั้งนี้มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการระดมทุนเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ จะสามารถพัฒนาการศึกษาไทยไปด้วยกันและนำไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาไทยได้อย่างยั่งยืน

#มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี #connexted  #โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี

#CONNEXTEDCrowdfunding #NotebookForEducation

 

Tags