กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

ไผ่พอเพียงสู่อนาคตที่ยั่งยืนซีพี ออลล์ จัดสัมมนาออนไลน์ ต่อยอดให้กับโรงเรียนในโครงการสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี

คุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม​ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เป็นประธานการสัมนา โครงการ ไผ่พอเพียง…สู่อนาคตที่ยั่งยืน” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในโครงการ “สานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED” ภายใต้การดูแลของ ซีพี ออลล์ เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟู ส่งเสริมระบบนิเวศน์ เพิ่มจำนวนป่าไผ่ขนาดย่อมและการแปรรูปไม้ไผ่ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน​ ครูผู้ประสานงาน​ และ School Partner เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์​ครั้งนี้กว่า 120 ท่าน

ตลอดการสัมนามีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรครูผู้ชำนาญการจากโรงเรียน ​Best​ Practice​ CONNEXT ED ภายใต้การดูแลขอ​งซีพี ออลล์ อาทิ โรงเรียนบ้านน้ำย้อย​ จ.ลำพูน ผู้ดูแลโครงการ​ Bamboo Project ให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของไผ่ทั้งในด้านรักษาสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูสภาพดิน ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก และในด้านเศรษฐกิจ​ ปลูกเพื่อเพิ่มจำนวน และสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้แก่โรงเรียน ก่อให้เกิดภาคีไผ่ยั่งยืน และเกษตรกร​ครูนักคิดโครงการโคก​หนองนา​ โมเดลจากโรงเรียนบ้านวังดินสอ​ จ.ปราจีนบุรี​ ให้ความรู้ทั้งด้านการเพาะพันธุ์ การปลูก​ การดูแลรักษา​ การจัดสรรท​รัพยากรน้ำ​ ดิน การใช้ประโยชน์​จากไผ่​ การแปรรูป​ ตลอดจนการหาโอกาส​ และช่องทางทางการตลาด​ ทั้งนี้ซีพี ออลล์ยังสนับสนุนพันธุ์กล้าไผ่ให้แก่โรงเรียนภาคีเครือข่ายฯ ที่เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายผลต่อยอดการสัมนาในครั้งนี้ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

 

Tags