กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

ประกาศผลโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการ Notebook for Education เพื่อรับการระดมทุนเพื่อการศึกษา CONNEXT ED Crowdfunding ประจำปี 2564

ประกาศผลโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Notebook for Education เพื่อรับการระดมทุนเพื่อการศึกษา CONNEXT ED Crowdfunding ประจำปี 2564 สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้ครูและนักเรียน ในช่วงระดับชั้นประถมปีที่ 4-6

สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ได้ที่  http://static.trueplookpanya.com/hash_cmsblog/202108/89643/2730/FILE_1628250749.pdf

หมายเหตุ

โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีที่ผ่านการคัดเลือกฯจะได้รับการแจ้งนัดหมายการประชุมไปยังอีเมลของผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการและขอความร่วมมือยืนยันการเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ตามลิงก์ในอีเมลต่อไป

#มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี

#CONNEXTEDcrowdfunding #CONNEXTEDfoundation

#NotebookForEducation

#NotebookCrowdfunding

Tags