กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี จัดประชุมออนไลน์สร้างความเข้าใจในการสมัครเข้าร่วมโครงการ Notebook for Education เพื่อคัดเลือกรับการระดมทุนเพื่อการศึกษา CONNEXT ED Crowdfunding ประจำปี 2564

11 มิ.ย.64 – สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี จัดประชุมออนไลน์สร้างความเข้าใจในการสมัครเข้าร่วมโครงการ Notebook for Education สำหรับโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีเพื่อคัดเลือกรับการระดมทุนเพื่อการศึกษา CONNEXT ED Crowdfunding ประจำปี 2564 สำหรับจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้ครูและนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ให้กับคณะทำงานโครงการคอนเน็กซ์อีดี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เพื่อสร้างความเข้าใจในโครงการ Notebook for Education โดยมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ซึ่งโครงการนี้จะสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียน ในการเชื่อมโลกเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเสริมในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน

และในวันนี้ คุณกรกช นาวานุเคราะห์ รองผู้อำนวยการด้านการศึกษา มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี พร้อมด้วยคณะทำงานจากมูลนิธิ ฯ ร่วมกล่าว

1. ภาพรวมการดำเนินงานตาม 5 ยุทธศาสตร์หลักของมูลนิธิฯ และแนวทางการดำเนินงานปีการศึกษา 2564

2. แนะนำโครงการและวิธีการเปิดรับสมัครโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีเข้าร่วมโครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา (Notebook for Education) เพื่อคัดเลือกรับการระดมทุนเพื่อการศึกษา CONNEXT ED Crowdfunding ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้ครูและนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://connexted.org/foundation/notebookforeducation)

4. ชี้แจงบทบาทความร่วมมือระหว่างภาครัฐและมูลนิธิฯ

5. ชี้แจงระยะเวลาการดำเนินการบันทึกข้อมูลของโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ในระบบ School Management Syste

6. แนะนำสื่อและเนื้อหาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนจากภาคเอกชน เพื่อให้โรงเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนสอนได้

7. แนะนำช่องทางการรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ต่างๆ จากมูลนิธิฯ

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภูธร ปุณยจรัสธำรง จันทะหงส์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมกล่าวปิดงานประชุมและกล่าวขอความร่วมมือจากศึกษานิเทศก์ในการช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบ School Management System เพื่อให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียน และเป็นประโยชน์สูงสุดกับการบริหารจัดการการศึกษาให้เกิดการพัฒนาการศึกษาต่อไป

ทั้งนี้ โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีที่สนใจสมัครเข้าร่วมคัดเลือกรับการระดมทุน สามารถสมัครได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ connexted.org/foundation/notebookforeducation

และสามารถศึกษาวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ วิดีโอการสมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก https://www.youtube.com/watch?v=eoVtt2DkcDc

#มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี #connexted #โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี

#CONNEXTEDCrowdfunding #NotebookForEducation

 

Tags