กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มทรู

จัดประชุมออนไลน์ แนวทางการดำเนินงานในโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มทรู ปีการศึกษา 2564" ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี 1,067 โรงเรียนทั่วประเทศ

4 มิ.ย.64 - มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มทรู จัดประชุมออนไลน์ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานในโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มทรู ปีการศึกษา 2564"  ให้กับ "ผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ในความดูแลของกลุ่มทรู 1,067 โรงเรียนทั่วประเทศ" ตอกย้ำความมุ่งมั่นการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โรงเรียนเกิดความเข้าใจ และร่วมมือดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันตลอดปีการศึกษา 2564

การประชุมครั้งนี้ นำโดยคุณกรกช นาวานุเคราะห์ รองผู้อำนวยการด้านการศึกษา บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น และคณะทำงานร่วมกล่าวชี้แจง

1. ภาพรวมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานร่วมกันกับโรงเรียนในความดูแลปีการศึกษา 2564

2. การเปิดรับสมัครโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีเข้าร่วมโครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา (Notebook for Education) เพื่อคัดเลือกรับการระดมทุนเพื่อการศึกษา CONNEXT ED Crowdfunding ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้ครูและนักเรียน (โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://connexted.org/foundation/notebookforeducation)

3. แนะนำสื่อต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้ที่กลุ่มทรูให้การสนับสนุนเพื่อให้โรงเรียนนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนสอนในโรงเรียนได้ อาทิ สื่อจากทรูปลูกปัญญา ระบบติวข้อสอบออนไลน์ UpSkill , รายการสอนศาสตร์, รายการ Learning Zone พื้นที่เรียนรู้สู่อนาคต, แพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ True VROOM, VLEARN

การชี้แจงในครั้งนี้ กลุ่มทรูมีจุดมุ่งหมายที่จะร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาไทยไปกับโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี และเพื่อให้โรงเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งบรรยากาศในวันนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นอย่างดี

#มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี #connexted #TRUECONNEXTED #โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี

 

Tags