กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

กลุ่มทรูจับมือมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เดินหน้าผลักดันการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลอย่างเต็มกำลัง

19 มี.ค. 64 – มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มทรู ตระหนักถึงความสำคัญทางด้านเทคโนโลยี และการเรียนการสอน Coding อันเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 จึงจัดให้เกิดการอบรมภายใต้หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลและ Coding กับการบูรณาการ” ในรูปแบบการอบรมออนไลน์เพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับเหล่า ICT Talent หรือผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จำนวน 200 คน เพื่อยกระดับความสามารถทางด้านเทคโนโลยี นำไปสู่การพัฒนาโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีอย่างยั่งยืน

โดยการอบรมในครั้งนี้ คุณกรกช นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น ร่วมกล่าวต้อนรับ แจกแจงแนวทางการดำเนินงานของ ICT Talent ในปี 2564 และได้รับเกียรติจาก รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล อาจารย์ประจำภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในหัวข้อ “การจัดการศึกษายุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 แนะนำการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี” ซึ่งมีประเด็นสำคัญในการวางรากฐานและการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ เน้นการเรียนการสอนที่ให้เด็กเป็นศูนย์กลาง สร้างเสริมทักษะ ความมั่นใจ และการใช้งานที่สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ ICT Talent ทุกคนได้เข้าใจแนวคิดและความสำคัญในเรื่องของการสร้างรากฐานเทคโนโลยีกับนักเรียน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนต่อไป

ทั้งนี้เหล่า ICT Talent จะได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพอย่างต่อเนื่องด้านการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลและ Coding กับการบูรณาการ จาก รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล ตลอดปี 2564

 

Tags