กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

วันทองของพี่ช้าง เอ๊ะเดี๋ยวก่อน ช้างที่พูดถึงไม่ได้หมายถึงละครเรื่อง วันทอง แต่พูดถึงช้าง 4 ขาหน้าตาน่ารักที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองประเทศไทยมาช้านาน

เมืองไทยเรามีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับช้างมาตั้งแต่อดีตจนถึงทุกวันนี้ สมัยก่อนช้างนั้นมีไว้ใช้ทั้งในเรื่องขนส่งสิ่งของอาหารและคน อีกทั้งยังมีส่วนสำคัญในการออกศึกสู้รบกับศัตรูนำเอกราชรวมชาติไทยให้เป็นปึกแผ่นจนถึงทุกวันนี้ และในพิธีกรรมสำคัญ ๆ ส่วนใหญ่ก็จะมีช้างร่วมอยู่ในพิธี ด้วยความสำคัญและบทบาทต่าง ๆ ของช้างในบ้านเรา ทำให้ทางคณะรัฐมนตรีเห็นความสำคัญและได้มีมติเห็นชอบให้ทุก วันที่ 13 มีนาคมของทุกปีเป็นวันช้างไทย

ภาพโดย นายสิทธิบดี ศิวิลัย
โครงการ ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ประจำปี 2559
ภาพโดย เด็กหญิงธัญญรัตน์ ฐิติภานุกุล
โครงการ ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ประจำปี 2561

 

 

ด้วยสภาพเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไป สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ความสมบูรณ์ของป่าลดลง ทำให้ช้างป่าต้องออกหากินเข้าไปในเขตชุมชน และนำมาซึ่งความขัดแย้งและความสูญเสียที่น่าเศร้าใจระหว่าง คน กับ ช้าง

แต่ก็ยังนับเป็นโชคของยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวไกล จนสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททำให้ปัญหาเรื่องนี้เบาบางลงได้ ด้วยการวิเคราะห์ปัญหา และพฤติกรรมของช้างป่า เวลาออกหากิน จนในปี 2560 เกิดการผสานความร่วมมือการผลักดันช้างของหน่วยลาดตระเวนที่นำศักยภาพเทคโนโลยีติดตั้งกล้องที่ด่านช้าง ทำการบันทึกภาพช้างป่าที่เดินผ่าน และส่งต่อไปยังระบบ Cloud เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการแจ้งพิกัดที่พบช้างไปยังเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ( Ranger ) และทำการผลักดันช้างเข้าป่าก่อนที่ช้างจะรุกเข้าพื้นที่ชุมชนจนเกิดความเสียหาย และยังได้ขยายผลความสำเร็จของเทคโนโลยีนี้ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และสู่พื้นที่ภาคตะวันออกอีกด้วย ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า True Smart Early Warning System

 

 

   

ผลของการดำเนินงานนี้ผ่านมา 3 ปี ทำให้ในปี 2563 สามารถบันทึกภาพช้างป่าจำนวน 1,007 ครั้ง เกิดความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตร เพียง 10 ครั้ง หรือเทียบเป็น 1% เท่านั้น

ทั้งนี้หากเปรียบเทียบจากข้อมูลเชิงสถิติในพื้นที่เฝ้าระวังช้างป่าก่อนมีการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าอัตโนมัติในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่าช้างป่าได้ออกมาทำลายพืชผลทางการเกษตรของราษฎรจำนวน 74.5% แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จจากการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าอัตโนมัติและส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการผลักดันช้างป่าได้อย่างทันท่วงที

 

 

อีกช่องทางหนึ่งที่สามารถช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าได้คือ

จัดสร้างแหล่งอาหารทางธรรมชาติ จัดสร้างแหล่งน้ำขนาดใหญ่ แหล่งอาหารภายในป่า เพื่อให้ช้างได้มีบ้านอยู่อาศัยที่สมบูรณ์ และไม่ออกไปหาอาหารในพื้นที่ชุมชนอีกต่อไป กับ WWF Thailand ในโครงการ Eco for Elephant คืนสมดุลป่าเพื่อช้างไทย ง่าย ๆ ทางช่องทางทรูมันนี่ วอลเล็ท

 

 

มาถึงตรงนี้ จากเรื่องราวที่เรามักเห็นตามสื่อต่าง ๆ บ่อยครั้ง เรื่องราวน่าเศร้าระหว่าง คน กับ ช้าง เมื่อผนวกเข้ากับเทคโนโลยีที่คิดมาเพื่อช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า และการช่วยกันของคนไทยทุกคน ทำให้เห็นถึงแนวโน้มที่เป็นความหวัง เป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ที่จะทำให้เรื่องที่เคยเป็นโศกนาฏกรรม พลิกมาสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนถาวร ทำให้อดนึกไม่ได้ว่า 13 มีนาคมวันช้างไทยปีนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของช้างไทยของเรา เป็น วันทองของช้างไทยอย่างนี้และตลอดไป

Tags

อาหาร,สัตว์,ปัญหาสิ่งแวดล้อม