กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

ซีพี ออลล์ จับมือสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ลงพื้นที่ตรวจประเมินโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี เพื่อต่อยอดสู่การเป็น "โรงเรียนต้นแบบ" (School Model)

1 มี.ค. 2564 - คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED สำนักกิจการเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ในนามประธานคณะทำงาน CPALL CONNEXT ED พร้อมคณะผู้ตรวจประเมิน ดร.ม.ล.สรสิริ วรวรรณ คณบดี คณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ และ ผศ.ดร.กรวิทย์ ไชยสุ รษก.ผอ.ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าพบนางกุศลาภรณ์ จันทร์ภิรมย์ ผอ.รร.ตำบลริมปิง เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ "สร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยดินประดิษฐ์ RP D.I.Y" โดยมีนางอโนทัย กัญญสาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำพูน เขต1 ร่วมให้คำแนะนำแก่คณะอาจารย์ ณ รร.ตำบลริมปิง จ.ลำพูน

 

โรงเรียนตำบลริมปิงดำเนินโครงการ "สร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยดินประดิษฐ์ RP DIY" โดยคิดค้นดินประดิษฐ์ที่ผสมมาจากแป้งเพื้อนำมาทำเป็นงานศิลปะต่าง ๆ อาทิ ดอกมะลิ ดอกกล้วยไม้ ผัก ผลไม้แมกเนตติดตู้เย็น รวมถึงขยายผลเป็นชุดดินปั้นเสริมทักษะ เสริมสร้างพัฒนาการกล้ามเนื้อเล็กในเด็กอนุบาล พัฒนาความคิดและสร้างจินตนาการจนได้รับคัดเลือกให้เป็น "Best Practice" จากคณะทำงาน CPALL CONNEXT ED โดยพิจารณาจากการเป็นโรงเรียนที่ดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจ ในระยะที่ 2 (ปีการศึกษา 2562) เป็น 1 ใน 32 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อต่อยอดเข้าสู่ระยะ 3 (ปีการศึกษา 2563) และจะทำการคัดเลือกเหลือเพียง 10 โรงเรียนภายในปี 2564 พัฒนาสู่การเป็น "โรงเรียนต้นแบบ (School Model)" เป็นโมเดลให้อีกกว่า 30,000 โรงเรียน ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ "ชง เชื่อม ใช้" ประยุกต์การประกอบอาชีพเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน สามารถสอดแทรกองค์ความรู้เข้าไปในทุกกลุ่มสาระวิชาเป็นการ "ละลายกำแพงวิชา" ในแบบเดิมซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาประเทศไทยต่อไป

 

Tags