กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส) จัดกิจกรรมอบรม “โครงการอาหารดีพี่สอนน้อง” ถ่ายทอดองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านอาหารให้กับครู นักเรียน โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ จ.เชียงใหม่

3 - 5 มี.ค. 2564 - บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส) หนึ่งในองค์กรเอกชนเครือข่ายความร่วมมือของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) ได้จัดกิจกรรมอบรม “โครงการอาหารดีพี่สอนน้อง” ณ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ จ.เชียงใหม่ โดยเป็นการถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านอาหารร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ จ.เชียงใหม่ ให้กับครู นักเรียน โดยกิจกรรมจัดขึ้นตลอด 3 วัน จัดอบรมเนื้อหาทางด้านอาหารดีมีประโยชน์ เรียนรู้กระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตลอดจนการบริหารจัดการ การจัดจำหน่าย และอาหารที่จำหน่ายไม่หมด (Food Waste)

 

Tags