กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

ซีพีออลล์ เดินหน้าส่งเสริมการศึกษาเยาวชนไทย ส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หมุนเวียนจากร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ให้แก่โรงเรียนภายใต้ความดูแลของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี

ซีพีออลล์ เดินหน้าส่งเสริมการศึกษาเยาวชนไทย ส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หมุนเวียนจากร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ให้แก่โรงเรียนภายใต้ความดูแลของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี

 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 - ซีพีออลล์ สำนักกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED  ในนามประธานคณะทำงานโครงการฯ เป็นประธานพิธีส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์ล็อตแรก จำนวน 446 ชุด ให้กับ 19 โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาภาคกลาง และได้รับเกียรติจากคุณยรรยง อรรถีโภค รองผอ.เขต สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 คุณเกษม คำศรี รองผอ.เขต สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก 19 โรงเรียน คุณนฤมล ตงศิริ ผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานทรัพย์สินร้านค้า และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมพิธีส่งมอบฯ และเยี่ยมชมการสาธิตการเรียนการสอนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนจริง ณ โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

 

ทั้งนี้โครงการเตรียมทยอยส่งมอบคอมพิวเตอร์ อีกจำนวน 2,507 ชุด ให้กับโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ภายใต้การดูแลของ ซีพีออลล์ ทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายในต้นปี 2564 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้กับน้อง ๆ เยาวชนของชาติ มีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการศึกษาหาความรู้ "ชง เชื่อม ใช้" ตอบโจทย์การศึกษาในศตวรรษที่ 21 คือ 3R และ 8C "Computing and ICT Literacy" อันจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะพัฒนาประเทศไทยให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคตต่อไป

 

Tags