กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

เริ่มแล้ว!! รายการ Learning Zone พื้นที่เรียนรู้ สู่อนาคต รายการคุณภาพเพื่อส่งต่อความรู้สู่สังคม สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง จาก 11 องค์กรพันธมิตร มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี

10 ก.พ. 2564 - มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ร่วมกับพันธมิตรองค์กรเอกชน 11 องค์กร ร่วมส่งต่อองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษา นำเสนอสู่สังคมในรูปแบบรายการใหม่ชื่อ Learning Zone พื้นที่เรียนรู้ สู่อนาคต รายการโทรทัศน์ที่มุ่งส่งเสริมทักษะความรู้เพื่อการพัฒนาชีวิต พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ พร้อมส่งต่อประเด็นด้านการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

 

โดยในวันนี้ เริ่มถ่ายทำรายการ Learning Zone พื้นที่เรียนรู้ สู่อนาคต เทปแรกด้วยแขกรับเชิญพิเศษ “ครูพี่หวาย ธฤตสรณ์ ศรพรหม” ติวเตอร์วิชาภาษาอังกฤษ จากโรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ (Enconcept E-Academy) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรพันธมิตรมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี มาร่วมประเดิมรายการ โดยครูพี่หวาย ได้นำสาระความรู้วิชาภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวัน มาเล่าในรูปแบบคำศัพท์ และตัวอย่างสถานการณ์การนำไปใช้จริง พร้อมทั้งเล่าในรูปแบบของเพลง ที่จะทำให้ทุกคนจดจำชุดคำศัพท์ได้ง่าย ๆ พร้อมนำไปใช้ได้กันทั้งครอบครัว

 

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายองค์กรที่อยู่ในระหว่างการถ่ายทำเพื่อมาร่วมแบ่งปันความรู้ ได้แก่ บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด, โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด, บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด, บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล จำกัด, บริษัท เค วี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, บริษัท อะมิตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

รายการ Learning Zone พื้นที่เรียนรู้ สู่อนาคต นำเสนอความรู้ในด้านทักษะวิชาการ ด้านทักษะผู้นำและสร้างแรงบันดาลใจ และด้านทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้เพื่อการพัฒนาชีวิต และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชม โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก มุ่งให้ความรู้กับครอบครัว ครู บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงเด็กและเยาวชน สามารถรับชมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และนำไปพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพต่อไปในอนาคต

 

รายการ Learning Zone พื้นที่เรียนรู้ สู่อนาคต เริ่มกำหนดออกอากาศเดือนเมษายน 2564 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์และ Youtube ของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี และทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.30 น. และ Re-run วันพุธ เวลา 21.30 น. ทางช่องทรูปลูกปัญญา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีทั่วประเทศ เพื่อให้ครู นักเรียน ร่วมติดตามรับชมได้อย่างต่อเนื่อง

 

Tags