กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

ดนัย ปิ่นสวัสดิ์ ICT Talent ประจำโรงเรียนวัดปะโอ จ.สงขลา ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่นในโอกาสวันครู ประจำปี 2564 

ขอแสดงความยินดีแก่ คุณดนัย ปิ่นสวัสดิ์  ICT Talent ประจำโรงเรียนวัดปะโอ จ.สงขลา หนึ่งในโรงเรียนของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี และโครงการทรูปลูกปัญญา ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ให้เป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2564 ณ โรงแรมวีว่า อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา วันที่ 15 มกราคม 2564 

โดยตลอดการทำงานตลอดปีที่ผ่านมา ได้ช่วยเหลือเขตพื้นที่ จ.สงขลาในเรื่องการสนับสนุนทางการศึกษา สนับสนุนการจัดอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้าน ICT ให้กับสถานศึกษา อบรมการใช้โน้ตบุ๊คเพื่อการศึกษาจากมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ภายใต้การดำเนินงานของ บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น ในโรงเรียนวัดปะโอ จ.สงขลา รวมทั้งช่วยตรวจสอบอุปกรณ์ ICT ในโรงเรียนทั้งหมดของพื้นที่จ.สงขลา

 

Tags