กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับ ICT Talent ภายใต้การดูแลของกลุ่มทรู พร้อมเน้นย้ำความสำคัญในการดำเนินงานภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย

25 พ.ย. 63 - คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ได้ให้เกียรติมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับ ICT Talent ภายใต้การดูแลของกลุ่มทรู พร้อมเน้นย้ำความสำคัญในการดำเนินงานภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย การพัฒนาผู้นำ และแนะแนวทางสำคัญให้ ICT Talent ส่งเสริมศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีให้กับโรงเรียน อันเป็นรากฐานสำคัญในการเตรียมบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ยุค 4.0 รวมถึงส่งต่อทัศนคติในการมุ่งสร้างคุณค่าให้กับสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม


โดยในวันนี้มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มทรู ได้จัดอบรมออนไลน์ผ่าน True VROOM รอบพิเศษ เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent) จำนวน 200 คน ที่ไปประจำโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีในการดูแลของทรูกว่า 1,000 โรงเรียน และมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการใช้เทคโนโลยีในโรงเรียนให้เป็นผลสำเร็จ

 

Tags