กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0
การใช้สื่อการเรียนการสอนจาก “Notebook for Education”

การใช้สื่อการเรียนการสอนจาก “Notebook for Education”

โรงเรียนวัดปะโอ จ.สงขลา ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ภายใต้การดูแลของกลุ่มทรู ที่มี “ICT Talent หรือผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมการใช้ “Notebook for Education คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเพื่อการศึกษา” ที่กลุ่มทรูได้มอบให้กับโรงเรียนนำร่องเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน และเพื่อให้เด็ก ๆ ได้เข้าถึงแหล่งความรู้และเข้าถึงเทคโนโลยี แม้ในยามวิกฤตครั้งนี้ ICT Talent ยังได้ริเริ่มจัดกระบวนการอบรมให้ทั้งคุณครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครอง ได้นำกลับไปใช้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Tags