กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0
CONNEXT ED ไม่มีวันหยุดพัฒนาการศึกษาไทย

CONNEXT ED ไม่มีวันหยุดพัฒนาการศึกษาไทย

แม้ว่าจะอยู่ในช่วงวิกฤตในขณะนี้ โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ขอเป็นอีกหนึ่งพลัง ที่ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศ ด้วยการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ใช้เทคโนโลยีเดินหน้าเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 33 องค์กร เพื่อวางแผนการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบุคลากรคนสำคัญอย่าง School Partner และ ICT Talent ที่คอยติดตามเอาใจใส่โรงเรียนประชารัฐในความดูแลอย่างสม่ำเสมอ

Tags