กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

คีตะมวยไทยโดย บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

“คีตะมวยไทย” จากศิลปะแม่ไม้มวยที่มีท่วงท่าแข็งแรง สู่การประยุกต์ด้วยการนำมาประกอบเพลงที่ปลุกเร้า ที่ทำให้การออกกำลังกายเป็นเรื่องสนุก บริษัท บ้านปู จำกัด มหาชน เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องนี้ ที่สามารถนำมาเป็นกิจกรรมดีๆ ส่งเสริมให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการออกกำลังกาย การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกระเบียบ วินัย ความอดทน การทำงานร่วมกันเป็นทีม และมีน้ำใจนักกีฬา ทั้งเพื่อเป็นการสืบสานศิลปะมวยไทย การอนุรักษ์วัฒนธรรม ความภาคภูมิใจ และแสดงออกถึงความเป็นไทย

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ได้กล่าวถึงคีตะมวยไทยว่า เป็นการออกกำลังกายที่ส่งผลดีหลายด้าน คือ 1.ด้านร่างกาย ช่วยให้ปอดและหัวใจมีความแข็งแรงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต เพิ่มประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อ เอ็นและข้อต่อต่างๆ ในร่างกาย เพิ่มประสิทธิภาพของระบบประสาท 2. ด้านจิตใจ ช่วยผ่อนคลายและลดความเครียด สร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง สร้างความสนุกสนานและทำให้มีทัศนคติที่ดีต่อร่างกาย และการเพิ่มความสัมพันธ์กับผู้อื่น และ 3. ด้านสังคม ทำให้มีเพื่อนใหม่ สังคมใหม่ๆ เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสังคม และเป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนกิจกรรมและสภาพแวดล้อม เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้ตัวเองพร้อมกับพัฒนาบุคลิกภาพ

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา จ.ขอนแก่น โดยครูผู้ควบคุมและฝึกสอน นายถนอม เสนาชัยน้อย ,นายอภิชาต สวัสดิ์มูล และ นางประทีป สวัสดิ์มูล ได้นำคีตะมวยไทยเป็นกิจกรรมหนึ่งของวิชาพลศึกษา ทั้งได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน ชักชวนน้องๆนักเรียนนักเรียนชั้น ป.4 – ม.3 จำนวน 25 คน ฝึกฝนคีตะมวยไทยเพิ่มเติม โดย บริษัท บ้านปู จำกัด มหาชน ได้สนับสนุนงบประมาณด้านวิทยากรภายนอกมาให้การฝึกฝน การฝึกซ้อม ชุดใส่ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน และค่าใช้จ่ายในด้านอื่นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการฝึกฝนพัฒนาศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมาทางโรงเรียนโนนสะอาดพิทยา ได้รับเชิญไปร่วมแสดงหลายครั้งทั้งในชุมชน ในพิธีเปิดงานกีฬาระดับศูนย์ของโรงเรียนอื่นๆ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทำให้เด็กๆได้รับการชื่นชม และสร้างรายได้เล็กๆน้อยๆ อีกด้วย

ทีมคีตะมวยไทยของโรงเรียนโนนสะอาดพิทยา ยังมีรางวัลการันตีความสามารถของน้องๆ ด้วยรางวัลจากการแข่งขันคีตะมวยไทยหลายรายการ อาทิเช่น ปี 2561 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คีตะมวยไทย กีฬา สพฐ.เกมส์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คีตะมวยไทย ม.1 – ม.3 ระดับชาติ ส่วนในปีการศึกษา 2562 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต 2 รายการ คือ คีตะมวยไทย ป.1-ป.6 และคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 ซึ่งได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะระดับภาค (ระดับชาติ) และเป็นที่น่าภูมิใจที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองมาทั้งสองประเภทอีกด้วย School Partner ... เป็นอีกหนึ่งแรงผลักดัน และกำลังใจให้กับโรงเรียน นักเรียน และครูผู้ฝึกสอน School Partner ผู้มีส่วนสำคัญนำเสนอโครงการให้บริษัทฯ สนับสนุน และได้หาโอกาสไปชมการฝึกซ้อมและได้ร่วมเรียนรู้ท่าทางพื้นฐานของคีตะมวยไทยไปพร้อมกับน้องๆ (คลิป) พบว่าศาสตร์ของคีตะมวยไทยมีท่วงท่าที่สวยงาม อีกทั้งเป็นการออกกำลังกายทางเลือกใหม่ที่นอกเหนือจากการออกกำลังกายแบบปกติแล้ว ยังสามารถนำไปเป็นศิลปะการป้องกันตัวได้อีกด้วย

 

Tags