กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชวนน้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรม เปิดโลกอาชีพกับไทยยูเนี่ยน ค้นหาแนวทางอาชีพในอนาคตผ่านประสบการ์ณตรงจากพี่ๆไทยยูเนี่ยน

 

ไทยยูเนี่ยนฯ ได้ต้อนรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 67 คน จาก 3  โรงเรียน ในจังหวัดสมุทรสาคร คือโรงเรียนบ้านโรงเข้ โรงเรียนกุศลวิทยา และโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยาที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของบริษัทในโครงการ Connext ED (สานอนาคตการศึกษา) เข้าร่วมกิจกรรม “เปิดโลกอาชีพกับไทยยูเนี่ยน” โดยร่วมมือกับ Influencer TH จัดกิจกรรมการ์ดอาชีพเพื่อให้น้องๆเปิดโลกค้นพบอาชีพใหม่ที่ไม่คุ้นเคย เช่น นักการทูต บรรณารักษ์ นักประดาน้ำ เป็นต้น กิจกรรมที่ 2 เส้นทางสายผลิตภัณฑ์ เป็นการทำกิจกรรมผ่านผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีความหลากหลายโดยมี School Partner เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม เพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับอาชีพที่เกี่ยยวข้องและกิจกรรมฐานอาชีพที่ได้รับความร่วมมือจากพี่ๆ พนักงานบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จาก 7 แผนก (การขายและการตลาด วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิศวกรรม ผลิตปลา ควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บัญชีการเงิน) มาช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพผ่านกิจกรรมสนุกๆ แบบจัดเต็ม ออกแบบกิจกรรมจำลองการทำงานจริง เพื่อให้น้องๆได้เข้าใจใน 3 ประเด็นคือความรับผิดชอบของภาระงาน ทักษะที่จำเป็นและแนวทางการศึกษาต่อในสายอาชีพและระดับอุดมศึกษา

นอกจากเด็กๆจะได้รู้จักบริษัท ไทยยูเนี่ยนฯ และอาชีพต่างๆดีขึ้นแล้ว ยังได้รับความสนุก ความประทับใจและที่สำคัญคือแรงบันดาลใจที่จะกลับไปวางแผนการเรียนต่อเพื่อจะได้ทำอาชีพในฝันของตัวเองในอนาคต

 

Tags