กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0
CONNEXT ED WORKSHOP 2019

 

ต่อยอดความสำเร็จ โครงการสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี CONNEXT ED

ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ 33 องค์กรเอกชน เดินหน้าขับเคลื่อนการศึกษาไทย ระยะที่ 3
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ประจำปี 2562 

กรุงเทพฯ 18 พ.ย. 2562รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาครัฐ ร่วมกับภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 33 องค์กร ทั้งผู้ร่วมก่อตั้งและเครือข่ายพันธมิตรใหม่ของโครงการสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี CONNEXT ED นำโดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาคเอกชน ต่อยอดความสำเร็จในการจัดการการศึกษาในโรงเรียนประชารัฐตามแนวทาง 5 ยุทธศาสตร์หลัก ซึ่งได้สะท้อนอย่างเป็นรูปธรรมแล้วจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนน O-Net ปีที่ผ่านมาสูงขึ้นกว่าปี 2560 และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ ประกาศเดินหน้าสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สู่ระยะที่ 3 เสริมแกร่งหนึ่งในพลังสำคัญที่เป็นตัวเชื่อมโยงกับผู้บริหารและครูในโรงเรียนประชารัฐ ด้วยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ประจำปี 2562 (CONNEXT ED WORKSHOP 2019) ระหว่างวันที่ 18-19 พ.ย. นี้ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว มุ่งเตรียมความพร้อมรอบด้านแก่ผู้นำรุ่นใหม่ (School Partners) กว่า 900 คน ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานและร่วมผลักดันยุทธศาสตร์การดำเนินงานสู่โรงเรียนประชารัฐกว่า 4,700 แห่งทั่วประเทศ พร้อมมอบโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติแก่องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อนภารกิจ สานต่อพลังความร่วมมือร่วมยกระดับการศึกษาไทยให้พัฒนาและเกิดความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

 

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาครัฐ ยังได้มอบโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติแก่ตัวแทนภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 33 องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทยในโรงเรียนประชารัฐ โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ซึ่งประกอบด้วย 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ กลุ่มเซ็นทรัล บมจ. ซีพี ออลล์ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร กลุ่มมิตรผล : กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม่ กลุ่มปตท. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เอสซีจี บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ บมจ.ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป และบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และ 21 องค์กรเครือข่ายพันธมิตรใหม่ของโครงการ ได้แก่ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น  บมจ. บ้านปู สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ บจ. ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม และบจ. สวนอุตสาหกรรมบางกะดี บมจ. บีอีซี เวิลด์ บจ. สลิงชอท กรุ๊ป บจ. เอดู พาร์ค บจ. เอ.พี. ฮอนด้า บจ. โพซิทีฟ โซลูชั่น บจ. เอส เค โพลีเมอร์ บจ. เบอร์แทรม (1958) บจ. โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) บจ. แม็คเอ็ดดูเคชั่น บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) บจ. เควี อิเล็กทรอนิกส์ บจ. แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง บจ. เลิร์น คอร์ปอเรชั่น บจ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม (เทสโก้ โลตัส) และบจ. เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย)

Tags