กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0
กลุ่ม ปตท. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาด้านสะเต็ม STEM ประจำปี 2562

กลุ่ม ปตท. เดินหน้าโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาด้านสะเต็ม สำหรับครูวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 อัดแน่นด้วย 4 กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ ที่เน้นให้ครูได้คิด สร้างสรรค์ ลงมือปฏิบัติและแก้ไขปัญหาในฐานต่างๆ 

- ช่องทางการรับชม -
▶ TV: ช่องทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ 37, เอชดี 111, และ PSI 248
▶ WebSite: www.pracharathschool.go.th
▶ Facebook: CONNEXT ED
▶ Youtube: https://youtu.be/PlEtYAO9czU

Tags