กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

ไทยยูเนี่ยน  กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายครูโรงเรียนประชารัฐ

จัดค่าย STEM สู่ STREAM Approach มุ่งสู่ผลิตภาพด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนธรรมชาติ

ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2562

             บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของการจัดอบรมในช่วงปิดภาคเรียนเสมือนเป็นการติดอาวุธให้กับคุณครูเพื่อนำไปใช้กับนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน เมื่อลงพื้นที่ทำงานร่วมกับโรงเรียน พบปัญหาว่าโรงเรียนยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STREAM ได้  เนื่องจากครูขาดองค์ความรู้และอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม จึงได้จัดให้มีการอบรม  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “STEM สู่ STREAM Approach มุ่งสู่ผลิตภาพด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนธรรมชาติ” โดยร่วมมือกับสถาบันนานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น  ได้รับความสนใจจากคุณครูทั้งหมด 30 ท่าน จากโรงเรียนในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

                การอบรมครั้งนี้เป็นการเน้นการเรียนการสอนรูปแบบ STREAM จากการใช้สิ่งของรอบตัวหรือสิ่งของที่พบได้ในชีวิตประจำวันเป็นสื่อ ผ่านกระบวนการทำกิจกรรมที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น                            กิจกรรม “ สืบหาเหล็กในมาม่า” มาม่าหรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นอาหารที่ทุกคนคุ้นเคย แต่ทุกคนอาจจะไม่ทราบว่าในมาม่ามีส่วนผสมของเหล็กที่สามารถตรวจสอบโดยแม่เหล็กได้ หรือกิจกรรม “ไอศครีมน้ำผลไม้”  สามารถทำไอศครีมโดยใช้อุปกรณ์เครื่องครัวทั่วไป เช่น กะละมัง หม้อและทัพพี โดยนำผลผลิตในพื้นที่ชุมชนใกล้โรงเรียนมาใช้เป็นวัตถุดิบหลัก เช่น สับปะรด นอกจากเป็นการเรียนการสอนผ่านรูปแบบ STREAM แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมผลผลิตในชุมชนหรือเพิ่มวิธีการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตในชุมชนอีกด้วย

                บริษัทฯ จึงตั้งใจจัดกิจกรรมนี้เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการเรียนการสอนรูปแนว STREAM Approach และสามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

Tags