กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0
::15/02/61 | SCG :: “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์” โรงเรียนวัดห้วยทราย

CONNEXT ED NEWS – วันนี้ เป็นโครงการดีๆเกี่ยวกับการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และฝึกอาชีพสร้างรายได้เสริมให้กับนักเรียน ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

น้ำพริกหลากหลายรูปแบบ หน้าตาน่ารับประทานแบบนี้ เป็นฝีมือของเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดห้วยทราย จังหวัดสระบุรี ที่ผู้อำนวยการ คณะครู ได้นำมาต่อยอดให้กับเด็ก ในชั่วโมง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยให้เด็กฝึกทักษะการเรียนรู้จากการลงมือทำจริง เรียนรู้การทำงานร่วมกัน อดทนและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆกันแต่ทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน ฝึกหาความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ทำให้เด็กมีทักษะการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ โดยนำไปจำหน่ายให้กับชุมชน 

โครงการ “น้ำพริกคู่ครัวไทย” นี้เป็นส่วนหนึ่งในแผนงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์” โดยเอสซีจีให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก School Partner ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูด้วย

สามารถติดตามข่าวสารต่างๆของโครงการสานพลังประชารัฐ connext ed ได้ที่ facebook CONNEXT ED และทางเว็บไซต์ http://www.pracharathschool.go.th/

Tags