กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0
:: 11/02/61 | TRUE ::“กลุ่มทรูลงพื้นที่ประเมินผล ICT Talent”

CONNEXT ED NEWS –  ICT Talent ที่กลุ่มทรูได้คัดเลือก ในวันนี้ได้ไปประจำที่โรงเรียนประชารัฐแล้ว จะเป็นอย่างไร ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

ทีมโค้ช จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED  ลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนประชารัฐ ติดตามการดำเนินงานของ ไอซีที ทาเล้นท์ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการทางการศึกษา จำนวน 100 อัตรา ใน 100 โรงเรียนประชารัฐทั่วประเทศ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพและสามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การทำกิจกรรมต่างๆ และการทำโครงการให้ชั้นเรียนที่ดูแล

โดยการเดินทางครั้งนี้ ได้ไปยังโรงเรียนประชารัฐ 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสันปูเลย จังหวัดลำพูน และโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทั้ง 2 โรงเรียนได้ให้การตอบรับเป็นอย่างดีในเรื่องของ การใช้งานสื่อและอุปกรณ์ที่ได้รับจาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) รวมถึงการเป็นครูช่วยคิดค้นระบบออกอากาศ ให้เด็กนักเรียนได้ฝึกฝนการใช้ห้องออกอากาศได้ดียิ่งขึ้น

สามารถติดตามข่าวสารต่างๆของโครงการสานพลังประชารัฐ connext ed ได้ที่ facebook CONNEXT ED และทางเว็บไซต์ http://www.pracharathschool.go.th/

Tags