กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
32
:: 07/02/61 | TRUE ::“โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน” โรงเรียนบ้านโนนสะอาด”

CONNEXT ED NEWS – เศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงเรียนนำมาสร้างเป็นโครงการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนและชุมชน จะเป็นอย่างไร ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสะอาด จังหวัดเพชรบูรณ์ กำลังช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพื่อทำความสะอาดโรงเลี้ยงสัตว์ อันได้แก่ โรงเลี้ยงกบ โรงเลี้ยงไก่ โรงเลี้ยงปลาดุก และโรงเพาะเห็ด เพื่อเตรียมพร้อมก่อนนำสัตว์ชนิดต่างๆมาเลี้ยงในโรงเลี้ยง ทั้งยังได้ปรับภูมิทัศน์โดยรอบโรงเลี้ยงภายนอกให้ดูโล่งโปร่ง มีอากาศถ่ายเท ถูกสุขลักษณะที่ดี ซึ่งหลังจากทุกอย่างได้จัดเตรียมจนเสร็จสมบรูณ์ สถานที่แห่งนี้จะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ ภายใต้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน นักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน ในเรื่องของการจัดการตามระบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยทั้งหมดนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

สามารถติดตามข่าวสารต่างๆของโครงการสานพลังประชารัฐ connext ed ได้ที่ facebook CONNEXT ED และทางเว็บไซต์ http://www.pracharathschool.go.th/

Tags