กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
5

กิจกรรม โครงการ ‘เมจิ เทนไซ’ พร้อมฟิต พิชิตข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ 

 

ภาพ : ซีพี-เมจิ

 

บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด จัดทำโครงการ ‘เมจิ เทนไซ’ ขึ้น เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพนักเรียน   ให้สูงขึ้น โดยโครงการ ‘เมจิ เทนไซ’ พร้อมฟิต พิชิตข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ เป็นระบบที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้  และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ผ่านทางเว็บไซต์ cpmeiji.com/meijitensai  ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

 

1. ONLINE PRE-TEST

เป็นการประเมินจุดอ่อนของผู้เรียน ด้วยการทำแบบทดสอบผ่านระบบออนไลน์เพื่อวัดพื้นฐานความรู้เดิม โดยระบบสามารถประเมินจุดอ่อนของผู้เรียนได้เป็นรายบุคคลและรายระดับชั้น เพื่อให้ผู้สอนสามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด

 

ภาพ : ซีพี-เมจิ

 

2. TUTORING (SCHOOL TOUR)

เป็นการติวเทคนิคการสอบและเนื้อหาความรู้โดยติวเตอร์เพื่อเตรียมสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ โดยเน้นการแก้ไขจุดอ่อนจากผลประเมินรายระดับชั้น

 

ภาพ : ซีพี-เมจิ

 

3. LEARNING

เป็นการให้ผู้เรียนทบทวนความรู้จากคลิปการสอนจำนวน 12 ชั่วโมง ในรูปแบบ DVD สำหรับเปิดชมพร้อมกันในชั้นเรียน และรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ cpmeiji.com/meijitensai  ซึ่งผู้เรียนสามารถรับชมได้จากทุกที่ทุกเวลา

 

ภาพ : ซีพี-เมจิ

 

4. ONLINE POST-TEST

เป็นการประเมินผลการเรียนรู้และวิเคราะห์จุดอ่อนของผู้เรียนหลังจากทบทวนความรู้แล้ว โดยระบบสามารถวิเคราะห์จุดอ่อนที่แม่นยำขึ้นผ่านการเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่าง Pre-Test และPost-Test ซึ่งหากผลการทดสอบยังไม่ดีขึ้นผู้เรียนสามารถกลับไปทบทวนความรู้จากคลิปการสอนและสามารถประเมินผลผ่านแบบทดสอบชุดที่เหลือได้อีก
 
ภาพ : ซีพี-เมจิ

 

 
ติดตามชมภาพบรรยากาศความสนุกสนานจากโครงการ ‘เมจิ เทนไซ’ พร้อมฟิต พิชิตข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ  ในการเดินทางไปติวเทคนิคการสอบ และจัดกิจกรรมร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลจาก พี่เมจิคุง ในโรงเรียนต่าง ๆ ได้ใน เว็บไซต์ cpmeiji.com/meijitensai และ Facebook Meiji Tensai

Tags