กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
59
:: 27/11/60 :: WS4 ผอ.และครู

CONNEXT ED NEWS - ครู ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของโรงเรียน เพราะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียน ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์) 

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา วันนี้มีมุมมองจากผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครู และกรรมการสถานศึกษา มาบอกเล่าความรู้สึกด้านการทำงานและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หลังจากที่มีโครงการสานพลังประขารัฐ CONNEXT ED เข้ามาช่วยสนับสนุน 1 ปีที่ผ่านมา

อาชีพทุกอาชีพย่อมมีความสำคัญต่อบุคคลและสังคมด้วยกันทั้งสิ้น  ยากที่จะกล่าวอ้างว่าอาชีพใดมีความสำคัญกว่ากัน  แต่ถ้าเราลองมาพิจารณาเฉพาะวิชาชีพครูให้ลึกซึ้งแล้วจะเห็นว่า ครูนั้นเป็นส่วนช่วยสำคัญที่จะยกระดับความรู้ของคนในประเทศ

สามารถติดตามข่าวสารต่างๆของโครงการสานพลังประชารัฐ connext ed ได้ที่ facebook CONNEXT ED และทางเว็บไซต์ http://www.pracharathschool.go.th/ 

Tags

สานพลังประชารัฐ,โครงการสานพลังประชารัฐ,ws4,connexted