กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
28
:: 23/11/60 :: WS4 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

CONNEXT ED NEWS - การศึกษาไทย จะก้าวไปได้ไกลนั้น ต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน ถึงจะสำเร็จได้ ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ได้รับความเมตตาจากพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ร่วมเทศนาธรรม ในหัวข้อ “สามัคคีธรรม = สามัคคีทำ”

เช่นเดียวกับ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงตรัสไว้ว่า ความสามัคคีนี้เป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่ง ซึ่งหมู่ชนอยู่รวมกันจำเป็นต้องมี ต้องถนอมรักษาและต้องนำมาใช้อยู่สม่ำเสมอ ถ้าแต่ละฝ่ายเข้ามาร่วมกันทำงานด้วยความตั้งใจดีด้วยความสามัคคี ความรู้ความสามารถ และด้วยความคิดที่สร้างสรรค์งานก็สำเร็จสมบูรณ์งดงามตามประสงค์ทุกอย่าง

สามารถติดตามข่าวสารต่างๆของโครงการสานพลังประชารัฐ connext ed ได้ที่ facebook CONNEXT ED และทางเว็บไซต์ http://www.pracharathschool.go.th/ 

Tags

สานพลังประชารัฐ,โครงการสานพลังประชารัฐ,ws4,connexted,สามัคคีธรรม,สามัคคีทำ