กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0
MV สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED งาน Workshop 4

MV สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED งาน Workshop 4 

แสดงพลังแห่งหัวใจดวงเดียวกัน “หัวใจที่พร้อมสร้างเด็กดีไปพร้อมกับเด็กเก่ง” ไปด้วยกัน

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 – 17.30 น. ณ เพลนารี ฮอลล์ 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED
 

Tags

connexted,สานพลังประชารัฐ,workshop4