กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

งานแถลงข่าวการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ พร้อมทุนการศึกษา 

 

ภาพ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดงานแถลงข่าวโครงการการแข่งขัน “ภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560”  เชิญชวนน้อง ๆ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา  สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา พระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิร่มฉัตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้ และพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น สำหรับเป้าหมายของการแข่งขันไม่ได้อยู่ที่การแพ้หรือการชนะแต่ต้องการให้เยาวชนไทยทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นการสร้างเยาวชนคนเก่งให้ได้มีโอกาสก้าวเข้าสู่เวทีระดับชาติ และระดับนานาชาติได้อีกทางหนึ่งด้วย

ภาพ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

ภาพ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ภาพ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

น้อง ๆ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ที่สนใจอยากเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 โดยสามารถ Download ระเบียบการแข่งขันและใบสมัครได้ที่ http://sreg.rmutr.ac.th/romchat และ http://romchatra.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โทร. 0-2441-6000 ต่อ 2302

 

Tags