กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
7

 

เพลง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED
คำร้อง/ทำนอง : สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED

สานพลังประชารัฐ ร่วมมือกันประสานใจ
เพื่อการศึกษา สำหรับคนรุ่นใหม่ 
พัฒนาก้าวไป สู่อนาคต
Connext Connext ED ร่วมมือกันประสานใจ
เพื่อการศึกษา สำหรับคนรุ่นใหม่ 
พัฒนาก้าวไป ให้ทันสมัยตลอดไปและยั่งยืน

การศึกษา คือแนวทาง สร้างคนให้เป็นคนดี
มีความรู้ พร้อมใจที่ดี เป็นพลังสร้างสรรค์สังคม
* การศึกษา ต้องเตรียมพร้อม และเรามาร่วมมือกัน 
ค้นและคว้า คิดหากระบวนการ สู่แนวทางที่ดีดั่งใจ

สร้างผู้นำที่ดีเด่น สร้างผู้ตามคุณภาพ
เพื่อพรุ่งนี้ชีวิตที่สดใส เรามาสร้างฝันไปด้วยกัน

สานพลังประชารัฐ ร่วมมือกันประสานใจ
เพื่อการศึกษา สำหรับคนรุ่นใหม่ 
พัฒนาก้าวไป สู่อนาคต
Connext Connext ED ร่วมมือกันประสานใจ
เพื่อการศึกษา สำหรับคนรุ่นใหม่ 
พัฒนาก้าวไป ให้ทันสมัยตลอดไปและยั่งยืน

( ซ้ำ * )

สานพลังประชารัฐ

Tags

connexted,สานพลังประชารัฐ,เพลง