กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0
สำนักงาน ก.พ.

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันสำหรับนักเรียนระดับชั้นม.ปลาย จำนวน 90 ทุน
- ทุนเล่าเรียนหลวง 9 ทุน
- ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 72 ทุน
- ทุนกระทวงต่างประเทศ 5 ทุน
- ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย 3 ทุน
- ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ 1 ทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร
- กำลงศึกษาชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560
- คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.50
- อายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://scholar2.ocsc.go.th/
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 ตุลาคม 2560

Tags