กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม) จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560  ภายใต้แนวคิด “ความคิด วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์” โดยงานจัดขึ้นที่โรงเรียนสาธิต PIM ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี
 


กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากอาจารย์ทองดี แย้มสรวล ครูแห่งชาติประจำปี 2541 สาขาฟิสิกส์ รางวัลครูเสมาทองคำของคุรุสภา ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมกับอาจารย์โรงเรียนสาธิต PIM เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และมีความเข้าใจ สามารถนำไปเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ได้กับเรื่องใกล้ตัว โดยรูปแบบกิจกรรมเน้นการลงมือปฏิบัติ

โดยสอดแทรกสาะด้านฟิสิกส์ที่หากอ่านหรือท่องเพียงทฤษฎีในตำรา ก็จะยากกับการทำความเข้าใจ แต่เมื่อเปลงทฤษฎีเหล่านี้ออกมาเป็นกิจกรรมในแบบแนว ๆ ถูกใจวัยรุ่น ทำให้เด็ก ๆ สนุกและเข้าใจความเป็นมาของทฤษฎีต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน
 


- กิจกรรมแข่งรถหลอดด้าย เรียนรู้เรื่องพลังงานศักย์ยืดหยุ่นจากยางแบบสนุกสนาน พร้อมได้ปะลองฝีมือว่ารถแข่งของใครจะเร็วกว่ากัน

- กิจกรรมเรือบรรทุก เรียนรู้เรื่องปริมาตรและแรงลอยตัว ลุ้นระทึกกับการล่องเรือ งานนี้ใครจะล่มจมได้รู้กัน

- กิจกรรมคอปเตอร์ลอยละลิ่ว เรียนรู้แรง G มาดูกันสิว่าลมใต้ปีกใครจะเจ๋งกว่ากัน

- กิจกรรมสร้างกระแส(ลม) เรียนรู้เรื่องแรงดันลม และพลังลมจากขวดพลาสติกเหลือใช้  

- กิจกรรมกบน้อยสปริงกระดาษ เรียนรู้เรื่องพลังงานศักย์ยืดหยุ่นจากกระดาษ
 


นอกจากได้ร่วมฐานกิจกรรมแล้ว เด็ก ๆ ยังนำวัสดุเหลือใช้มาออกแบบเป็นชุดแฟชั่นโชว์ได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ นี้ นอกจากจะได้รับความสนุกสนานและได้ลองเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมที่เข้าใจง่าย ยังเป็นการปลูกฝังให้เด็ก ๆ ได้ต่อยอดความคิดด้านวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์อีกด้วย

 

Tags