กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

ทรูปลูกปัญญา รับสมัครเพื่อนร่วมงานเพื่อร่วมกันจัดทำคอนเทนต์ด้านการศึกษา ดังนี้

 

บรรณาธิการวิชาการภาษาอังกฤษ หรือ นักวิชาการภาษาอังกฤษ

จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่รับผิดชอบ

- วางแผนและควบคุมการผลิตคอนเทนต์ และสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

- จัดทำหรือจัดจ้างผลิตคอนเทนต์ประเภทบทความ เนื้อหาวิชาการ และข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

- จัดจ้างผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

- ตรวจสอบความถูกต้องและเผยแพร่คอนเทนต์และสื่อการสอนผ่านเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรีหรือโท คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ

- ประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี ขึ้นไป

 

บรรณาธิการแอดมิชชั่น

จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่รับผิดชอบ

- วางแผน ควบคุม และดำเนินการผลิตคอนเทนต์ด้านการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ ของทรูปลูกปัญญา

คุณสมบัติ

- มีความสนใจเรื่องการแนะแนวการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย และมุ่งมั่นจะพัฒนาการศึกษาไปด้วยกัน

- ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในคณะหรือสาขาวิชาใดก็ได้

- มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องก็ได้ อย่างน้อย 3 ปี
 

ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติและผลงานมาที่อีเมล plookeducation@gmail.com หากผ่านการพิจารณาเบื้องต้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อนัดสัมภาษณ์อีกครั้ง

ทุกตำแหน่งปฏิบัติงานที่ ทรูปลูกปัญญา 1252 อาคารทรูทาวเวอร์ 2 ตึก 2 ชั้น 3 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2699 8335

Tags