กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

 

CONNEXT ED NEWS - การส่งเสริมสุขภาพอนามัย เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ หากนักเรียนมีสุขภาพที่ดีก็จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ดี ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

โรงเรียนบ้านหนองจอก (อุดมธรรมอุปถัมภ์) จังหวัดเพชรบุรี เป็นหนึ่งในโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งทางผู้อำนวยการและคุณครูของโรงเรียน ได้เห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างสุขภาพของนักเรียนให้แข็งแรง มีทักษะทางด้านกีฬา และมีวิชาชีพ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญของแผนพัฒนาโรงเรียนนี้ว่าจะส่งเสริมให้นักเรียนเป็นเด็กดีและเด็กเก่งได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงอนุมัติงบประมาณ มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์สำหรับงานซ่อมจักรยาน และอุปกรณ์ทำขนมไทย เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้ประกอบการสอนสำหรับชุมนุมรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ชุมนุมนักซ่อมน้อย และชุมนุมขนมไทย

จากการสนับสนุนครั้งนี้ทางบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้นำความรู้จากในห้องเรียนมาลงมือปฏิบัติจริง หรือเรียกว่า (Active learning) เช่น การซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า การซ่อมจักรยาน การว่ายน้ำและการทำขนมท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการช่วยเพิ่มทักษะการวางแผนโครงการ ช่วยส่งเสริมทักษะทางธุรกิจให้กับนักเรียน และเสริมสร้างแนวทางการประกอบวิชาชีพ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต

 

 

Tags