กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

 

 

CONNEXT ED NEWS - ภาษาอังกฤษเป็นอีกหนึ่งภาษาที่ใช้กันอย่างเป็นสากล โดยครูที่สอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ จึงได้มีการจัดอบรมขึ้นภาษาอังกฤษขึ้น การอบรมจะเป็นรูปแบบไหน ติดตามได้ใน สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS

 

การจัดอบรม English Teacher Training Workshop ณ Proud Phuket Hotel จังหวัดภูเก็ต มีคุณครูให้ความสนใจเข้าร่วมจาก 12 โรงเรียน โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีคุณอลิศา บูรณะบุตร School Partner & Facilitator มาร่วมเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษด้วย

กิจกรรมยังในงานมีการละลายพฤติกรรมของคุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรม การเสริมทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตาม รวมถึงเวิร์คชอปที่เปิดโอกาสให้คุณครูได้ออกมานำเสนอผลงานในรูปแบบธีมฮาวาย เป็นกิจกรรมที่สร้างสีสัน ความสนุกและสร้างแรงบันดาลใจให้คุณครูทุกท่าน ได้กลับไปค้นหาแนวทางใหม่ๆ  ซึ่งคุณครูที่มาอบรมในครั้งนี้ทุกคนมาพร้อมด้วยความมุ่งมั่นในการตั้งใจเป็นครูภาษาอังกฤษที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นความปรารถนาเช่นเดียวกันกับกลุ่มเซ็นทรัลที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ และได้มีการเสนอแนะเทคนิคการสอนใหม่ๆ ให้กับคุณครูสามารถนำไปปรับใช้กับการสอน ทำให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเชื่อว่า Learning Skill และ Life Skill เป็นทักษะที่ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน มากกว่าการให้ความรู้แล้วจบเป็นครั้งในคาบเดียว
 

Tags