กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภูมิใจนำเสนอโครงการ UNSTOPPABLE YOU เพื่อเสริมสร้างพลังกล้าแกร่งให้กับเยาวชน
 


ภายในงานจะมีการจัด WORKSHOP ที่เข้มข้น เพื่อเสริมสร้างทักษะ และกลยุทธต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้จริง อีกทั้งยังกระตุ้นให้เยาวชนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเผชิญความท้าทายต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560
 

วัน / เวลาจัดกิจกรรม

6 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 - 14.30 น.

ลงทะเบียน 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFp6_EXDP8plDxKhoerCOq0g1moaSJ8NE-AEbuMifM5STnCA/viewform
 

Tags