กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

9 มิ.ย. 60 
 true4u Smartnews - School Partner กลุ่มเซ็นทรัลได้ลงพื้นที่ภาคใต้ เพื่อจัดเวิร์คชอปแชร์ประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโอกาสให้ครูอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ 25 คน จากจังหวัดระนอง ภูเก็ต กระบี่ และตรัง ได้เห็นมุมมองใหม่ๆ ทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการแชร์เทคนิคการสอนใหม่ๆ ให้อาจารย์สามารถนำปรับใช้ให้เด็กนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเกิดความรู้สึกอยากเรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะเชื่อว่า Learning Skill และ Life Skill จะเป็นทักษะที่ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน รวมทั้งยังเสริมทักษะเรื่อง Leadership และ Follower เพื่อให้อาจารย์เก็บเกี่ยวไปใช้ เพราะ “หากเรายังสอนเด็กแบบเมื่อวานนี้ ก็เหมือนเราขโมยวันพรุ่งนี้ของเด็กมา” นั่นเอง

Tags

central,school partner,เซ็นทรัล,connext ed,english,workshop,ประชารัฐ