กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

"ทำดีก็มีได้" กับการประกอบการเพื่อสังคม แค่ คลิก ก็เปลี่ยนคุณ เปลี่ยนโลก ! เริ่มเรียน 15 พฤษภาคม 2560
 


มาเรียนรู้รายวิชาการประกอบการเพื่อสังคมเบื้องต้น (INTRODUCTION TO SOCIAL ENTREPRENEURSHIP)

การประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneurship: SE) เป็นการผสานแนวคิดการประกอบธุรกิจ กับการใช้นวัตกรรม และ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อค้นหากระบวนวิธีใหม่ ๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อม ๆ กับการสร้างรายได้ให้มีผลประกอบการที่มีกำไร เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของสังคม สิ่งแวดล้อม และ เศรษฐกิจ
 

วิชานี้เหมาะกับใคร

ใครก็ได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุก Generation ที่สนใจการประกอบธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนทั้งกำไร และยังดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 

ต้องมีความรู้เฉพาะด้านไหม

ไม่จำเป็น ขอแค่มีความสนใจและความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม
 

รูปแบบการเรียนการสอนเป็นอย่างไร

รายวิชาของ ThaiMOOC เป็นรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ 100% เพียงแค่คลิกลงทะเบียนก็จะได้เรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจพร้อมกับสื่อการเรียนรู้หลากหลาย ทั้งคลิปการสอน แบบฝึกหัด และ แบบทดสอบประจำสัปดาห์
 

มีค่าใช้จ่ายในการเรียนไหม

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียนใด ๆ เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ก็สามารถเรียนได้เลย
 

ใช้เวลาเรียนนานแค่ไหน

รายวิชา "การประกอบการเพื่อสังคมเบื้องต้น" มีทั้งสิ้น 5 หัวข้อ สัปดาห์ละ 1 หัวข้อ ซึ่งผู้เรียนควรใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ผู้เรียนแต่ละคนอาจใช้เวลาเรียนไม่เท่ากัน
 

อยากได้ประกาศนียบัตรต้องทำอย่างไร

ผู้เรียนทุกคนสามารถได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมผ่านการวัดผล และได้รับคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 70% โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

โครงการดี ๆ ของ สกอ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทย เรียนฟรี กับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ ผ่านระบบThaiMOOC ลงทะเบียนเรียนวิชา "การประกอบการเพื่อสังคมเบื้องต้น" ได้แล้ววันนี้ที่ https://www.thaimooc.org/courses/course-v1:SWU-MOOC+swu001+2017_T1/about รับจำนวนจำกัด

Tags