กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
2

 

โรงเรียนประชารัฐสามารถตรวจสอบสถานะการส่งข้อมูลเหล่านี้ ได้ตามไฟล์แนบ 

   - แบบเก็บข้อมูลตัวชี้วัดโรงเรียนประชารัฐ (KPI)

   - บัญชีกองทุนโรงเรียนประชารัฐ  

 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธ.ค. 2560)

Tags

ตัวชี้วัดโรงเรียนประชารัฐ,กองทุนโรงเรียนประชารัฐ,kpi