กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ทุกคนมีส่วนร่วมดูแลหาดได้ แม้แต่เด็กตัวเล็กๆ ก็ทำได้ ยิ่งถ้าเป็นนักสืบชายหาดยิ่งสามารถดูแลหาดได้ดี เพราะมีข้อมูลและความรู้จากการสำรวจ ขอเพียงแต่ให้เราเปิดหู เปิดตา เปิดปาก เปิดใจ พร้อมจะสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่เสมอ

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักสืบคิดถึงการสื่อสารกับผู้อื่น ภายใต้ศักยภาพที่ตัวเองหรือกลุ่มของตัวเองทำได้

สาระการเรียนรู้

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

อุปกรณ์:
1.กระดาษ/สมุดบันทึก
2.สี/เครื่องเขียน

การดำเนินกิจกรรม:

1.จากการสำรวจหาด นักสืบพบเห็นปัญหาอะไรบ้าง ช่วยกันอภิปราย
2.ให้นักสืบลองช่วยกันคิดต่อว่า มีใครบ้างที่เราพอจะเริ่มพูดคุยด้วยได้ และจะสามารถช่วยเราแก้ปัญหาต่อไป ลองจดรายการกลุ่มเป้าหมายที่เราอยากจะเจาะ อาจเป็นคนใกล้ตัว เช่น เพื่อนฝูงและครอบครัว หรือคนในชุมชน หรือนักท่องเที่ยวก็ได้ จากรายการนี้ ตัดสินใจเลือกมา 1 กลุ่ม
3.เลือกประเด็นที่อยากจะสื่อสาร ยิ่งวางประเด็นได้ชัดเท่าไร ยิ่งดี เพราะจะทำให้การสื่อสารชัดเจน ลองเปรียบเทียบการสื่อประเด็นในโปสเตอร์ 2 ใบนี้ดู อันไหนน่าสนใจกว่ากัน เพราะอะไร
                            
      นักสืบอาจจะหาพระเอกหรือเอกลักษณ์ประจำหาดเป็นตัวช่วยสื่อสาร อาจเป็นสัตว์เด่นในหาด ทิวทัศน์สวยงาม ป่าริมหาด ความหลากหลายของนานาชีวิตในหาดที่ทำให้หาดนี้เป็นหาดเด็ดของท้องถิ่น ตำนานประวัติศาสตร์ หรือแม้แต่วิถีชีวิตของคนที่ปรับตัวอยู่ได้ดีกับธรรมชาติ เป็นมรดกทางปัญญาที่น่าภูมิใจและต้องเรียนรู้ พระเอกประจำหาดนี้ควรเป็นสิ่งที่นักสืบคิดว่าสามารถจับใจกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะสื่อสารด้วยได้ เพราะมันจะทำหน้าที่เป็นทูตที่จะเชื่อมสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายสู่การดูแลหาด
4.เลือกวิธีการสื่อสาร ควรเป็นสื่อประเภทไหน จัดเวทีคุย? จัดนิทรรศการ? ทำโปสเตอร์และแผ่นพับ? ทำจดหมายข่าว? รายการวิทยุท้องถิ่น? ละครหุ่นหนังตะลุง? ละครเวที? หรือพาพวกเขาไปสัมผัสโลกมหัศจรรย์แห่งนี้โดยตรง? สื่อประเภทไหนจะสามารถสื่อสารประเด็นที่เราตั้งไว้ได้ดีที่สุด คิดถึงกลุ่มเป้าหมายที่เลือกไว้ นักสืบคิดว่าเขาจะตอบสนองกับสื่อแบบไหนได้ดีที่สุด แล้วตัวนักสืบเองนั้นมีศักยภาพหรือโอกาสที่จะใช้สื่อประเภทไหนบ้าง
5.เมื่อรู้แล้วว่าจะสื่อประเด็นอะไร และจะใช้สื่อแบบไหน ก็มาช่วยกันวางโครงร่างการสื่อสาร เช่น การดำเนินเรื่องจะเคลื่อนไปอย่างไร จากต้นจนจบ จุดเริ่มต้นควรจับความสนใจของกลุ่มเป้าหมายไว้ได้ทันที และประเด็นที่ต้องการสื่อสารจะต้องคลี่คลายให้ผู้รับสารเกิดความกระจ่าง ชัดเจน ในขณะเดียวกันก็คงความสนใจไว้ได้ตลอด ถ้าเป็นเวทีคุย ลองคิดดูว่าจะเริ่มเปิดประเด็นอย่างไร กลุ่มเป้าหมายที่จะต้องคุยกันต้องการรับทราบข้อมูลพื้นฐานอะไรก่อนไหม มีเหตุการณ์ใดที่เกี่ยวกับหาดที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นสามารถใช้เชื่อมโยงกับเรื่องของเราได้บ้าง
6.เมื่อนักสืบจับแกนหลักๆ เหล่านี้ได้แล้ว ก็ถึงเวลาวางรายละเอียดที่จะสร้างสีสันและรสชาติให้กับการสื่อสาร พยายามใช้สิ่งที่เชื่อมโยงกับชีวิตและฐานคิดของกลุ่มเป้าหมาย
                           
      เตรียมการพอประมาณแล้ว ก็ลองทำเลย ไม่ต้องกลัวว่าจะพลาด ไม่มีใครทำอะไรได้ดีพร้อมในครั้งแรก สำคัญที่ฝึกบ่อยๆ อย่าท้อแท้ แล้วนักสืบก็จะเติบโตเป็นนักสื่อที่เก่งกาจไปในที่สุด

***หมายเหตุ
      เพื่อให้การทำกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก มูลนิธิโลกสีเขียว
http://www.greenworld.or.th/contact

การวัดผลและประเมินผล

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก มูลนิธิโลกสีเขียว